Tràmits Electrònics

Procediments per a l’expedició dels títols acadèmics i professionals

impresos per a les taxes de serveis administratius, expedició de títols, proves d’accés a cicles formatius o certificacions acadèmiques.

Des de l’oficina PROP, si seleccioneu les opcions Tràmits i Serveis/Conselleria d’Educació, podeu realitzar la recerca d’un determinat tràmit i baixar-vos els corresponents impresos.