Jornada Xarxa Novigi: Fem xarxa FP

La setmana passada es va celebrar la “Jornada de la Xarxa Novigi: Fem Xarxa FP” i per descomptat l’IES Rei en Jaume va acudir. I va aprendre què és la Xarxa Novigi i va gaudir d’una experiència molt enriquidora.

La Xarxa Novigi és una xarxa col.laborativa entre centres de Formació Professional i entre el professorat que imparteix docència en aquest camp formatiu.

Aquesta jornada pretén apropar la Xarxa NOVIGI a tota la FP a través de l’experiència viscuda en centres docents que actualment en formen part i, per tant, compten amb una trajectòria de treball en els diferents programes: 

-Innovatec: té com a objectiu implantar la digitalització així com les metodologies actives.

Qualitas: consisteix en la implantació de models de qualitat en els centres públics que imparteixen Formació Professional.

Emprén: pretén dinamitzar experiències de cultura emprenedora en el nostre alumnat.

Acredita: consisteix en una acreditació oficial de les competències professionals adquirides mitjançant l’experiència professional o vies no formals de formació.

A través d’aquestos programes estem encaminant-nos cap a la modernització i la millora continua dels nostres entorns de treball. És per això que la Formació Professional del Jaume va estar ahí, com sempre gaudint i aprenent.