11 DE SETEMBRE JORNADA D’INICI DEL CURS

L’entrada de l’alumnat es realitzarà de manera escalonada al llarg de tota la jornada lectiva. *Ell horari d’entrada i permanència en el Centre serà el que es relaciona a continuació. No hi haurà servei de transport per a l’entrada però si a l’eixida per a l’alumnat que l’ha sol·licitat que podrà utilitzar el transport escolar a les 13.50:

⇒ 1r ESO: 9:00 – 13.50 h

⇒ 2n ESO: 10.00 – 13.50 h

⇒ 3r ESO: 11.00 – 13.50 h

⇒ 4t ESO: 12.00 – 13.50 h

⇒ 1r Batxillerat / 2n Batxillerat: 12.30 – 13.50 h

⇒ *FPB 1r i 2n: 11.30 – 13.50 h

⇒ *CGM Activitats Comercials 1r i 2n: 12.00 -13.50 h

⇒ *CGS: Gestió de Vendes i Esp. Comercials 1r i 2n: 12.30 -13.50 h

⇒ *CGS Dietètica: 1r: 12.30 – 13.50 h

Els llibres de text del Banc de Llibres de l’alumnat de l’ESO s’entregaran en la jornada d’acolliment.

JORNADA-INICIO-CURSO-2023-2024