MATRÍCULA CURS 24-25

Del 21 al 30 de JUNY

  • Alumnat del centre que promocionen a 2n d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO, 2n Batxillerat, 2n CFGM i 2n FPB.
  • Tot l’alumnat que repetisca curs
  • Adscrits de 1r d’ESO que hagen emplenat la plaça en els seus centres de procedència.

El termini de selecció d’optatives per a tot alumne que no l’haja fet en termini es tornarà a obrir, amb les optatives que encara tinguen places vacants a partir del 8 de juliol.

Del 23 al 30 de JULIOL fins a les 12:00h: nous alumnes de 1r CFGM i alumnes de 2n de CFGM que provinguen altres centres.

Del 12 al 18 de JULIOL fins a les 12:00h: nous alumnes de 1r FPB i alumnes de 2n de FPB que provinguen altres centres.

Del 25 al 31 de JULIOL fins a les 12:00h: 1r Batxillerat

Del 22 al 31 de JULIOL fins a les 12:00h:

  • Alumnat que NO siga del centre: tot el nou alumnat de l’ESO, 2n Batxillerat, que passe pel procediment d’admissió.

Per a matricular l’alumnat serà necessari usar la identitat digital de l’alumne/a , i s’emplenaran els dos formularis següents:

Per a emplenar el formulari de matrícula, hauran d’aportar el DNI de l’alumne o de l’alumna (obligatori només a partir dels 14 anys) i dels tutors legals, una foto de l’alumne o de l’alumna, la documentació justificativa de les circumstàncies familiars si escau, i una declaració responsable que ha d’anar signada per tots els tutors legals. La poden descarregar punxant ací: Declaració responsable matrícula 24-25.
Per a matrícules a partir de 3ESO, també hauran d’adjuntar un justificant de pagament del segur escolar obligatori:
Import: 1,12 €
Concepte: “Assegurança Escolar + nom i cognoms de l’alumne / de l’alumna

Núm. Compte Banc Santander (IBAN): ES37 0049 4409 3622 1001 8625

Estos formularis són per a ús intern del centre i no substituïxen el procediment d’admissió per a alumnes obligats a fer el procés d’admissió (nous alumnes o alumnes que canvien d’etapa), que es realitza en la web de Conselleria en Adminova.

Per a les persones sense connexió a Internet o amb pocs coneixements informàtics, s’habilitarà un servici d’assessorament en la secretaria del centre, de dilluns a divendres en horari de 10 a 13 hores dins dels terminis de matrícula a dalt esmentats.

Manuals ràpids: