ADMISSIÓ A BATXILLERAT CURS 2024-25

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: DEL 04 AL 10 DE JUNY EN LA PLATAFORMA ADMINOVA

Faça clic ací per a accedir al calendari d’admissió i matrícula

Dimecres 5 i dijous 6, de 9 a 13 hores, a la secretaria de l’IES Pla de Nadal, servei d’assessorament en la presentació de la sol·licitud digital per a persones sense accés a Internet o amb pocs coneixements d’informàtica.

MÉS INFORMACIÓ EN LA WEB DE CONSELLERIA