ADMISSIÓ A CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PEL CURS 2024-25

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: DEL 24/05 AL 03/06 EN LA PLATAFORMA ADMINOVA

Quan hagen de triar el curs en què volen demanar plaça, tinguen en compte que els cursos marcats “LFP” corresponen a 1r de FPB o GM i els cursos que no porten aquesta menció corresponen a 2n (enllaç a https://portal.edu.gva.es/adminova/).

Faça clic ací per a accedir al calendari d’admissió i matrícula (enllaç).

Dimarts 28 i dimecres 29, de 9 a 13 hores, a la biblioteca de l’IES Pla de Nadal, servei d’assessorament en la presentació de la sol·licitud digital per a persones sense accés a Internet o amb pocs coneixements d’informàtica.

No cal aportar presencialment el requisit acadèmic si:

  • et titules enguany en ESO, Batxillerat o FP abans del 3/07 (abans de l’1/07 per a accedir a FPB),
  • tens un títol d’ESO, Batxillerat o FP obtingut a la Comunitat Valenciana des de 2016-17,
  • accedeixes per una prova d’accés aprovada enguany en el centre que demanes com a primera opció.

En la resta de casos, caldrà aportar el requisit acadèmic presencialment, conforme al punt seté de la Resolució de 18/04/2024(enllaç)

Requisits per a accedir als diferents Cicles de FP: artículos 7 (Grau Bàsic), 8 (Grau Mitjà) i 9 (Grau Superior) de l’Ordre 10/2024 (enllaç)

MÉS INFORMACIÓ EN LA WEB DE CONSELLERIA (enllaç).”