SMART IES AT THE VALENCIAN COMMUNITY

SMART IES AT THE
VALENCIAN COMMUNITY

Aquest projecte té per objecte implementar la tecnologia de telecomunicacions LoRa, que habilita
la Internet de les Coses. Es tracta de desplegar la xarxa The Things Network entre diversos IES, i
col·laborar en la implantació de Gateways, nodes i desenvolupar casos d'ús (kits de sensors)
que tinguen sentit en l'entorn educatiu. Finalment es pretén documentar tot el procés
per a poder replicar el projecte en altres instituts d'educació secundària no sols a Espanya
sinó de tot el món.

Fitxer pdf del projecte LoRa