ESTUDI DE VIVENDA EN DESNIVELL

Les vivendes en desnivell o construïdes en una pendent tenen unes condicions especials i per això es poden estudiar com a un cas particular dins de l'Arquitectura. Per als i les nostres estudiants de dibuix fer un treball d'aquest tipus fa que desenvolupen la seua visió espacial, així com treballar els Plans Acotats aprenent com treballar amb corbes de nivell i el concepte d'escala i ficar-lo en pràctica.

 
De tots els casos possibles, després de veure exemples reals de vivendes construïdes, l'alumnat del grup ha triat un tipus de volum a desenvolupar en la maqueta. L'estudi de Tres volums en Z (Laura Espada Galarza), Dos volums encastrats (Andrea Cristina Mihai), Casa Cova (Natalia Botiz), Volum en desnivell (Andrea Vlaicu Estrada), Dos volums mimetitzats (Inés Alonso Martínez) i Dos volums Maclats (Ismael García Ros) és suficientment representatiu dels casos possibles de construcció en desnivell, sempre dins d'un marc d'Arquitectura Contemporània, moderna i actual"