Sol·licitud de l’exempció de Valencià

Podrà sol·licitar l’exempció de valencià (annex I):

  • L’alumnat que residisca temporalment a la Comunitat Valenciana. La residència temporal o *RT haurà d’acreditar-se amb còpia del contracte de treball de pare, mare o tutor/a legal en el qual conste la data de finalització.
  • L’alumnat nouvingut a la Comunitat Valenciana que s’escolaritza per primera vegada en 1 o 2 de Batxillerat. Per a justificar-ho, haurà de presentar una còpia de l’expedient de Primària i Secundària.

Les sol·licituds han de presentar-se en la Secretaria del centre durant els mesos d’octubre, novembre i desembre.

Tota la informació sobre el procediment pot consultar-se en el següent enllaç:

Sol·licitud de l’exempció de Valencià