Sol·licitud de convalidació i exempció d’optatives (Batxillerat)

La informació relativa a la convalidació i exempció de matèries per part de l’alumnat de Batxillerat que siga esportista d’elit o curse ensenyaments professionals de Música o Dansa, així com el procediment per a sol·licitar-les està disponible en els següents enllaços:

Aclariments

Procediment

Les sol·licituds han de presentar-se en la Secretaria del centre abans del 31 d’octubre de 2022.