1r Batxillerat modalitat d’Humanitats i Ciències Socials: Itinerari CCSS

1° BATXILLERAT CCSS i HH. Itinerari Ciències Socials(32 h setmanals)

CARÀCTER

ASSIGNATURA

OBSERVACIONS
 

Obligatòries

3 TRONCALS GENERALS Filosofia (3h)

 

Llengua Castellana i Literatura I (3h)
Inglés (3h)

 

1 TRONCALS GENERAL DE MODALITAT Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I(4h)
1 TRONCAL D’OPCIÓ DE MODALITAT Economia (4h)
1 ESPECÍFICA Educació Física (2h)

 

Lliure Configuració Autonòmica Valencià Llengua i Literatura (3h)

 

Tutoria (1h)
Opcionals

 

TRONCAL D’OPCIÓ DE MODALITAT Història del món contemporani (4h)
Literaura Universal (4h)
Específiques d’opció bloc A(Triar una ) Anatomia Aplicada (3h)
Religió (3h)
Francés I (3h)
TIC I 3h
Específiques d’opció bloc B(Triar una) Religió (3h)
Francés I (3h)
Cultura Científica (3h)
Tecnologia Industrial I (3h)

OPTATIVES OFERIDES:

  • TIC I.
  • Francés I.
  • Anatonía Aplicada
  • Cultura Científica.
  • Tecnologia Industrial I
  • Religió.