Decisions col·lectives d’inassistència a classe

En el document adjunt s’informa sobre decisions col·lectives de no assistència a classe de l’alumnat (jornades de vaga, manifestacions…), dels protocols d’actuació, models per a sol·licitar-les i autoritzacions per a la no assistència a classe.