Inscripció prova accés Universitat

Convocatòria ordinària: del 22 al 24 de maig

L’alumnat proposat pera titular en acabar els seus estudis de batxillerat per la seua junta d’avaluació i desitge inscriure’s a la prova d’accés a la Universitat haurà de seguir les indicacions: