COVID-19: Informació seguiment novembre-2020 i infografia màscares.

Estimades famílies:

  

En primer lloc volem agrair-los l'esforç diari i la col·laboració que estan realitzant tant vostès com els seus fills en aquesta difícil situació que estem passant.

Volem comunicar-los que tots els grups i cursos del centre estan assistint a classe amb tota normalitat des del principi de curs i, per això, no devem cofiar-nos ni baixar la guàrdia.

En relació amb la transmissió de la COVID-19, des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública insisteixen en el fet que des dels centres educatius es trasllade a tots els membres de la comunitat educativa la necessitat de mantenir totes les mesures de prevenció i de protecció de la salut no sols durant la seva estada en els centres educatius sinó que també ho facen en la seva vida quotidiana i en les seves relacions socials habituals, atès que els contagis que es puguen produir fora del centre poden tenir una important incidència en el funcionament del centre.

D'acord amb la petició que ens ha realitzat la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, els traslladem la petició a totes les famílies  perquè actualitzen en la seva targeta SIP, el número de telèfon, correu electrònic i adreça, atès que els resultats de casos positius o de contactes estrets són comunicats des dels centres de salut pública als telèfons que figuren en l'esmentada targeta SIP.

En aquest sentit l'actualització de les dades de la targeta SIP es pot realitzar a través del següent enllaç:

http://www.san.gva.es/web/dgcal/formulario-de-contacto

Finalment us adjuntem una INFOGRAFIA sobre l'ús de màscares en l'etapa escolar no universitària.

 

Salutacions cordials.

L'equip directiu de l'IES Marcos Zaragoza.

 

Descarregar infografia (ús de la màscara)