1877.El esparto en Crevillente

Este interessant escrit del 1877  ens explica la importància de la indústria espartera de Crevillent, la  diferència de qualitat entre l’estora ordinària i la de filet, així com en detalla els seus preus. Però el més interessant de tot és la descripció del treball que feien les dones o els xiquets.

El  Constitucional. Diario Liberal. Año XII. Número 2845 ,1877.