Matrícula

Benvolguda família,

– És molt important que per tal de fer la tria d’assignatures se senten amb els seus fills i/o filles i pensen amb deteniment les opcions a triar i l’ordre de preferència de les matèries optatives. Aquestes respostes tindran caràcter definitiu, per tant, és important que reflexioneu bé a l’hora de fer l’elecció d’aquestes.

– Les dades de contacte han de ser dels progenitors, no de l’alumne (llevat que siga major d’edat)

– És interessant consultar la descripció de la majoria d’optatives i projectes polsant el botó blau corresponent abans de començar la tria.

– En cas de dubte o si en teniu cap problema podeu fer servir el correu electrònic del centre: 12003328@edu.gva.es, o cridar per telèfon al Centre (964739265).

Els alumnes que en el curs 2022/23 estaven a l’IES Llombai només han de fer el formulari d’optativitat que es troba a continuació. El lliurament de documentació es gestionarà mitjançant les tutories a l’inici del curs.

Els agraïm la seua col·laboració.