Formació Professional

OFERTA DE CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Durant el segon curs, l’alumnat realitza el mòdul de “Formació en centres de treball”, posant en pràctica tot allò aprés en el cicle en un empresa del sector.

Més informació

L’alumnat té la possibilitat de realitzar un programa de Formació Professional Dual que combina el treball en una empresa del sector mentre cursa els estudis al centre.

Més informació

Les estades en empreses de la Unió Europea gràcies al programa Erasmus+ preparen l’alumnat per a les diferents vessants professionals

Més informació

Més informació: Dossier de cicles formatius en la Comunitat Valenciana