Tasca Tema 5: Creació d’un formulari

FORMULARI DE PROVA

PREFERÈNCIA HORÀRIA
Es programarà la pròxima reunió informativa atenent les preferències d'aquest formulari.
Escriga el text de la imatge