Ajuts transport escolar ajuntament de Vinaròs

? S’obri la convocatòria per a sol·licitar les ajudes al transport escolar per als instituts Leopold Querol i José Vilaplana corresponent al curs 2022/2023
⚠️ Les ajudes són per als domicilis familiars a menys de 3Km dels centres educatius
?? Les sol·licituds s’hauran de presentar a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament
? El termini és fins el 25 de juliol
ℹ Resolució de dubtes a la Regidora d’Educació, ubicada a la primera planta de la Biblioteca Municipal o telefonar al 964 40 79 61
—-
? Se abre la convocatoria para solicitar las ayudas al transporte escolar para los institutos Leopold Querol y José Vilaplana correspondiente al curso 2022/2023
⚠️ Las ayudas son para los domicilios familiares a menos de 3Km de los centros educativos
?? Las solicitudes se tendrán a través de la Sede Electrónica del Ajuntament
? El plazo es hasta el 25 de julio
ℹ Resolución de dudas a la Regidora de Educació, ubicada en la primera planta de la Biblioteca Municipal o telefonear al 964 40 79 61

Troba la informació al web de l’ajuntament ajuts i subvencions