Beques Postobligatòria del Ministeri D’Educació i FP

Informació sobre beques de caràcter general per al curs acadèmic 2022-2023, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris, realitzada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional. Resolució

El Ministeri d’Educació i Formació Professional i el Ministeri d’Universitats han posat en
marxa, per al pròxim curs acadèmic 2022-2023, un nou calendari de tramitació de beques
de caràcter general per a estudiants que cursen estudis postobligatoris, que done
resposta a la reiterada demanda de la comunitat educativa d’avançar les actuals dates de
concessió de les beques.
Aquest avançament és molt significatiu, respecte d’altres cursos i, per això, adquireix
especial importància abordar la difusió, entre l’alumnat i les seues famílies, del nou
termini de sol·licitud de beca, que es va iniciar el passat 30 de març i que finalitza el
pròxim 12 de maig.
Aquesta seria la idea que volem transmetre urgentment a l’alumnat i a les seues famílies,
atés que no es podran sol·licitar beques amb posterioritat.