PROVES D’ACCÉS CICLES FORMATIUS

PROVES D’ACCÉS A CICLES 2021 NORMATIVA CICLES DE GRAU MITJÀ CICLES DE GRAU SUPERIOR CALENDARI I HORARI DE LES PROVES PROCEDIMENT D’ACCÉS AL CENTRE ELS DIES DE LES PROVES