Web familia

ITACA és el nou sistema d’informació centralitzat de la Conselleria d’educació, que connecta a tots els membres que formen part del sistema educatiu valencià. : Centres d’Educació, Docents, Pares i Alumnes

Què és el ‘mòdul per a famílies?

El “mòdul per a famílies” és la web (https://familia.edu.gva.es) des de la que els pares o els tutors legals podran vore les notes dels seus fills o tutelats, el registre de faltes o retards a classe, el calendari d’avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges que els docents desitgen fer arribar als pares per esta via de comunicació.

Hi ha pares que per qüestions de treball poden tindre dificultats per a establir una relació estreta amb els professors dels seus fills. Per a ells, esta web suposarà una alternativa molt atractiva amb la qual conciliar el treball i la seua vida familiar.

I per a no haver d’estar pendent de la web, ITACA també permet subscriure’s a ser notificat en el mòbil o en l’email quan estiguen disponibles les notes, els fills falten o es retarden en classe, etc.

Aquesta és l’adreça per a poder accedir: https://familia.edu.gva.es

Procediment a seguir pels pares-mares per a poder tindre accés a ITACA:

1. Omplir la sol·licitud adjunta (és imprescindible tindre adreça electrònica de correu). Només s’ompli una instància per família, ja que en ella s’escriuen els noms de tots els fills que són alumnes del centre.

2. Portar la instància a secretaria.

3. Als pocs dies rebreu al vostre correu electrònic un email confirmant-vos que ja teniu l’accés operatiu.

 

Sol-licitud_ACCES_WEB_FAMILIA