Calendari Electoral de les Eleccions al Consell Escolar 2021

Enguany s'ha de renovar la segona meitat del Consell Escolar, per a la qual cosa, farem eleccions el pròxim 18 de novembre de 2021. El Calendari electoral amb els diferents actes és el següent:

Acte Data Observacions
Publicació del cens 20/10/2021
Fi del temrini per a l’admissió de candidatures 2/11/2019 a les 14:00 h Els candidats han de presentar una instància en la secretaria del centre en horari d'atenció al públic. La instància pot descarregar-se ací:

https://ceice.gva.es/documents/161863075/0/Annex+IV-B4.pdf/9ac5b1a1-b5cc-4b94-b4c9-792bb281056f

Llistat provisional de candidatures 3/11/2021
Fi del termini de reclamacions al llistat provisional de candidatures 5/11/2021 a les 14:00 h
Termini per a resoldre possibles reclamacions 7/11/2021
Llistat definitiu de candidatures 8/11/2021
Campanya electoral del 9/11/2021 al 16/11/2021
Període d’admissió del vot a distància del 9/11/2021 fins al 18/11/2021 mentre estiga oberta la mesa electoral
Sorteig dels membres de la mesa electorals 13/11/2021
Eleccions 18/11/2021 Alumnes: des de les 8:00 h fins a les 14:00 h. Per la vesprada, des de las 15:30 h fins a les 20:00 h. Escrutini públic de 20:00 h a 21:00 h
Professors i PAS: claustre extraordinari de 14:00 h a 15:00h (no hi haurà classe)
Famílies: segons decisió de la mesa electoral
Proclamació candidats electes Fins al 25/11/2021
Remissió de l’acta de proclamació 26/11/2021
Sessió Constitutiva del Consell Escolar 10 de decembre de 2021

En breu us donarem instruccions per a poder votar a distància. Gràcies a tots i a totes per la vostra participació.