Horari del Centre

OBERTURA / TANCAMENT durant el període lectiu: 7:45 – 21:15 h.

Divendres fins a les 19:30 h.

Durant el període no lectiu s’atén el públic en horari de secretaria: 9:00 a 14:00 h.

AGOST TANCAT

HORARI ACADÈMIC PER GRUPS I NIVELLS

ESO

MATINS:

8:00 – 12:40 h.

3 VESPRADES SETMANALS:

14:45 – 17:15 h.

DIVENDRES: 15:00 – 17:30 h.

BATXILLERAT

GRUPS MATUTINS:

8:00 – 14:30 h.

DIVENDRES: 8:00 – 12:40 h.

GRUPS VESPERTINS:

14:45 – 21:10 h.

DIVENDRES: 15:00 – 19:30 h.

F.P. BÀSICA

HORARI VESPERTÍ:

14:45 – 21:10 h.

DIVENDRES:

15:00 – 19:30 h.

F.P. GRAU MITJÀ

HORARI VESPERTÍ:

14:45 – 21:10 h.

DIVENDRES:

15:00 – 19:30 h.

F.P. GRAU SUPERIOR

PRIMER CURS:

8:00 – 14:30 h.

DIVENDRES: 8:00 – 12:40 h.

SEGON CURS:

14:45 – 21:10 h.

DIVENDRES: 15:00 – 19:30 h.