REUNIONS INFORMATIVES Curs 22-23

Durant les pròximes setmanes es realitzaran les reunions informatives per a les famílies del nostre alumnat de cara al curs pròxim (22-23)

A causa del canvi de currículum resultat de l’aplicació de la nova Llei d’Educació (LOMLOE), el curs pròxim hauran canvie s en els cursos de 1r ESO, 3r ESO i 1r de Bachilerato. Com aquests canvis de currículum encara no s’han publicat a data 4 de maig de 2022, l’institut començarà per les reunions per a les famílies d’alumnat que el pròxim curs realitzarà 2n ESO, 4t ESO i 2n Batxillerat. Per motius d’AFORAMENT es demana únicament l’assistència d’1 un membre per família.

HORARIS DE REUNIONS INFORMATIVES

SALA D’ACTES IES JUAN DE GARAY 19:00h

Dilluns 9 de Maig de 2022 2ºESO (Alumnat que està cursant 1r ESO en el 21-22)

Dimarts 10 de Maig de 2022 4ºESO (Alumnat que està cursant 3r ESO en el 21-22)

Dijous 12 de Maig de 2022 2ºBachillerato (Alumnat que està cursant 1ºBach en el 21-22)