Matrícula telemàtica IES Josep Segrelles – Curs 2021-22

Enguany, a causa de la COVID-19, la matrícula del nostre alumnat es realitzarà per correu electrònic EXCEPTE si heu participat en TELEMATRÍCULA.

Si alguna família no disposa de recursos informàtics pot vindre al Centre a realitzar-se el tràmit amb CITA PRÈVIA (telèfon 962919300).

Feu doble clic sobre el nivell en el qual heu de matricular-vos i seguiu les instruccions pas a pas.

MATRÍCULA TELEMÀTICA ESO

Matrícula 1r ESO

Matrícula 2n ESO

Matrícula 3r ESO i PMAR

Matrícula 4t ESO i PR4

MATRÍCULA TELEMÀTICA DE BATXILLERAT

Matrícula 1r i 2n Batxillerat

MATRÍCULA TELEMÀTICA CCFF

Família Professional Agrària

1r i 2n FPBàsica Agrojardineria i Composicions Florals

1r i 2n CFGM Agroecologia

Família Professional Imatge Personal

1r i 2n FPBàsica Perruqueria i Estètica

1r i 2n CFGM Perruqueria i Cosmètica Capil·lar

1r i 2n CFGS Estilisme i Direcció de Perruqueria

Família Professional Serveis a la Comunitat

1r i 2n CFGM Atenció a Persones en situació de Dependència

1r i 2n CFGS Educació Infantil

1r i 2n CFGS Integració Social