Reforç Acadèmic

Necessària per a reforçar continguts escolars en les diferents etapes educatives, potenciant l’aprenentatge a
través d’una atenció més individualitzada. S’afavoreix l’elaboració i recopilació de diferents recursos
educatius per a reforçar processos d’Ensenyament-Aprenentatge.

BENEFICIS

• Adaptació dels continguts a les seues característiques.
• Preparació òptima d’examens i treballs.
• Utilització de tècniques d’estudi.

https://femescola.tumatricula.es/

• L’ALTA a les ACTIVITATS EXTRAESCOLARS es realitzarà al formulari de la pàgina web.
• La BAIXA també, que haurà de ser efectuada abans del 25 de cada mes.
• Per a la realització de les ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ha d’haver un mínim de 8 alumnes inscrits.
• Les places seran limitades, en cas de tenir el grup complet i haurà una llista d’espera.
• La data límit per a realitzar les inscripcions serà el Divendres 4 de novembre.
• L’inici de les activitats serà el dilluns 7 de Novembre i acabaran el 31 de Maig.
• Abans de començar les activitats rebreu informació a través del correu electrònic.
• Cal anotar en observacions qualsevol aspecte a tenir en compte amb les característiques de l’alumnat com al·lèrgies, patologies, etc.