PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS 2023

L’accés als cicles de grau mitjà i superior pot realitzar-se mitjançant dues formes diferenciades:

 • Una, accés directe, si es reuneixen els requisits acadèmics necessaris.
 • Una altra, accés mitjançant una prova, si no es reuneixen tals requisits acadèmics.

Per a l’alumnat que no reuneix els requisits acadèmics d’accés directe, s’estableix la possibilitat d’accedir a través d’una prova regulada, sempre que l’aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Calendari 2023

 • INSCRIPCIÓ en centres (del 20 al 31 de març de 2023):
  • Les sol·licituds es poden presentar per correu electrònic a la secretaria dels centres docents:
 • Llistats de persones que han de realitzar la prova en un altre centre: 26 d’abril
 • Llistes provisionals de persones admeses: del 26 al 28 d’abril
 • Llistes definitives de persones admeses i excloses: 5 de maig
 • PROVES22 i 23 de maig
 • Llistes provisionals de qualificacions: 1 de juny
 • Entrega de documentació justificativa d’exempció: del 21 de març al 30 de juny
 • Llistes definitives de qualificacions: 8 de juny
 • Lliurament de certificats de la prova: del 7 de juny al 3 de juliol.

Enllaços relacionats

Exàmens d’anys anteriors. Fes clic al següent enllaç: https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/ejemplificaciones

PRESENTACIÓ SOBRE LES PROVES D’ACCÉS 👇👇👇👇👇👇