Proves PAU

COM OBTENIR EL TÍTOL DE BATXILLERAT:

  • Abans del moment d’acudir al centre a formalitzar la matrícula, l’alumnat haurà de:

                 1. Fer el pagament de la taxa per a obtindre el títol de Batxillerat (necessari per a fer la preinscripció):

                               – instruccions per a fer el pagament

                               – enllaç al procés de pagament

                 2. Emplenar el document de sol.licitud del títol de Batxillerat (EXCEPTE L’APARTAT C): enllaç

  • L’alumnat acudirà a la Secretaria del centre els dies 25, 26, 27, 28 de maig amb:

                 – fotocòpia del DNI

                 – els justificants dels dos pagaments de les taxes

                 – el document emplenat de sol.licitud del títol de Batxillerat

                 – si escau, document en vigor de família nombrosa, monoparental, certificat de minusvalidesa, etc.

MATRICULACIÓ EN LES PROVES EBAU:

  • Passos a seguir:

                  1. Fer el pagament de les taxes per als exàmens EBAU: enllaç 

                               – aportar el justificant del pagament

                               – Si s’està exempt o es té reducció, s’ha aportar documentació acreditativa.

                  2. Emplenar el document d’inscripció en les proves: document

                  3. Aportar una fotocòpia del DNI / NIE.

PREINSCRIPCIÓ A LA UNIVERSITAT

________________________________________

WEB CONSELLERIA EDUCACIÓ

GUIA GENERAL EBAU

NOVA OPTATIVITAT EN LES PROVES

MODELS EXÀMENS

________________________________________

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES EBAU 2021

1. CALENDARI PROVES

2. HORARI DE LES PROVES 

3. DISTRIBUCIÓ DE CENTRES PER TRIBUNAL

4. IMPORT I PAGAMENT LES TAXES

5. PROCEDIMENT DE REVISIÓ D’EXÀMENS

6. PREGUNTES FREQÜENTS