Estudiar Cicles Formatius

El cicles formatius són ensenyaments postobligatoris de Formació Professional.  Un cicle formatiu permet obtindre la titulació de TÈCNIC (Grau Mitjà) o TÈCNIC SUPERIOR (Grau Superior) que habilita per a poder desenvoluapr una professió determinada. Les matèries que es cursen són totes de caire teòrico-pràctiques.

L’IES HONORI GARCIA impartim ensenyaments de la família professional de Comerç i Màrqueting  des de fa 20 anys. La nostra oferta educativa és la següent: