Empreses

Formació en Centres de Treball (FCT)

¿Qué es la FCT (Formació en Centres de Treball)?

La Formació en Centres de Treball o *FCT és el que normalment es diu pràctiques en empreses. És un mòdul professional de formació obligatori que es cursa en tots els cicles tant de grau mitjà com de grau superior i que es desenvolupa en l’empresa.

El mòdul d’ FCT permet:

· Completar l’adquisició de competències professionals pròpies de cadascun dels títols

· Que l’alumne adquirisca una identitat i maduresa professional

· Completar els coneixements adquirits en el cicle i aprendre el sistema de relacions sociolaborals de les empreses, amb la finalitat de facilitar la inserció laboral de l’alumne

· Adquirir tots aquells aspectes relacionats amb la professió que només es desenvolupen en un entorn real de treball.