Web Família. Justificació de faltes d’assistència

Des del curs 16-17 el nostre centre compta amb la Webfamilia. Mitjançant aquesta aplicació que vostès poden descarregar-se al seu mòbil, tablet o ordinador, poden observar les faltes d’assistència, incidències (positives o negatives) i les notes d’avaluació del seu fill/a. Al mateix temps poden comunicar-se amb el/la tutor/a o professorat del seu fill/a.

Els pares i mares que van fer ús d’aquesta aplicació el curs passat, poden continuar utilitzant-la amb el mateix usuari i contrasenya. Els que no la van utilitzar poden donar-se d’alta fent una instància en la secretaria del centre.

És per tot això, que no lliurarem les faltes d’assistència dels seus fills/es en paper, ja que vostès poden controlar-les diàriament, estalviant, al mateix temps, fer fotocòpies, amb la despesa que això suposa, i tenir cura del medi ambient.

Quan el seu fill/a falte a classe poden justificar les faltes d’assistència de dos formes si l’alumne/a és menor de 18 anys:

  1. Comunicant-ho via la Webfamília al tutor o tutora del seu fill/a.

  2. Comunicant-ho mitjançant l’agenda del seu fill/a i signant aquesta justificació.

En el cas de l’alumnat major d’edat les faltes d’assistència han de ser justificades bé per assistència mèdica, bé per contracte laboral al tutor o tutora.

Els recordem que en cicles formatius l’acumulació de faltes d’assistència injustificades en una mateixa assignatura podrà comportar l’anul·lació de la matrícula.

Si un alumne ha d’eixir del centre per a acudir al metge o qualsevol altra circumstància, el pare, la mare o el tutor legal ha de vindre al centre a replegar-lo i omplir i signar el document que se li lliurarà en consergeria. La signatura d’aquest document ja justifica la falta d’assistència d’eixe dia. Si l’alumne torna al centre, ha de ser acompanyat pel pare, mare o tutor legal.

Els preguem que, en la mesura del possible, vinguen a replegar els seus fills entre classe i classe per tal de no trencar el normal desenvolupament de la activitat docent.

Únicament en cas d’urgència s’anirà a buscar alumnat a classe.

És obligació dels pares, mares i tutors legals controlar les faltes d’assistència dels seus fills/es mitjançant la WEB FAMILIA, i al mateix temps justificar les faltes.

Si algun pare/mare té problemes de qualsevol tipus o impossibilitat per a utilitzar la web família, cal que ho comunique al tutor/a i intentarem trobar una solució.

Les noves tecnologies ens aporten moltes coses positives i aquesta és una d’elles. Agraïm la seua col·laboració i comprensió en les possibles errades que puguen sorgir. Totes les innovacions que realitzem tenen com a objectiu aconseguir el millor per als vostres fills/es.

Accés a Web Família.