Accés universitari

COM OBTENIR EL TÍTOL DE BATXILLERAT:

  • Abans del moment d’acudir al centre a formalitzar la matrícula, l’alumnat haurà de:

1. Fer el pagament de la taxa per a obtindre el títol de Batxillerat (necessari per a fer la preinscripció):

instruccions per a fer el pagament

                               – enllaç al procés de pagament

2. Emplenar el document de sol.licitud del títol de Batxillerat (EXCEPTE L’APARTAT C): enllaç

  • L’alumnat acudirà a la Secretaria del centre els dies 25, 26, 27, 28 de maig amb:

– fotocòpia del DNI

– els justificants dels dos pagaments de les taxes

– el document emplenat de sol.licitud del títol de Batxillerat

– si escau, document en vigor de família nombrosa, monoparental, certificat de minusvalidesa, etc.

MATRICULACIÓ EN LES PROVES EBAU:

  • Passos a seguir:

1. Fer el pagament de les taxes per als exàmens EBAU: enllaç 

– aportar el justificant del pagament

– Si s’està exempt o es té reducció, s’ha aportar documentació acreditativa.

                  2. Emplenar el document d’inscripció en les proves: document

3. Aportar una fotocòpia del DNI / NIE.