Ciberseguretat (CETI)

L’IES Camp de Morvedre està participant en un projecte d’innovació aplicada del CIDA junt amb els centres IES Jaume II El Just i el CIPFP MISLATA que pertany a la xarxa de centres d’excel·lència. El projecte anomenat “Desenvolupament de competències professionals al sector de la ciberseguretat”, està dirigit a estudiants del curs d’especialització de Ciberseguretat (CETI), es durà a terme al llarg d’aquest curs i del següent (23/24) i confirma a aquests centres com a punters en el sector de la Ciberseguretat a la Comunitat Valenciana.

Amb aquest projecte es pretén crear una xarxa de centres de formació professional que treballen de forma col·laborativa amb l’objectiu de compartir els coneixements en Ciberseguretat que es desenvolupen en cadascun dels centres i que es puguen transferir al sector productiu del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana.

Un dels principals objectius del projecte és donar resposta al sector de la ciberseguretat en la Comunitat, on existeix una alta demanda de personal i en el que moltes de les ofertes de treball no són cobertes a causa de la mancança de professionals qualificats.

Security analysts at IBM X-Force Command Centers are using Watson to augment their investigations into cybersecurity incidents. The company debuted Watson for Cyber Security, built on a corpus of over 1 million security documents. IBM analyst are also experimenting with a new virtual assistant which uses voice response technology.» (John Mottern/Feature Photo Service for IBM)