Ací pots consultar les nostres programacions didàctiques

Aquí puedes consultar nuestras programaciones didàcticas

Les programacions didàctiques t’aporten claredat sobre els objectius, continguts, situacions d’aprenentatge i avaluació del curs, el que t’ajuda a establir metes d’aprenentatge i comprendre què s’espera de tu.
A més, les programacions didàctiques organitzen i seqüencien el procés d’ensenyament-aprenentatge, permetent-te seguir una progressió lògica i comprendre com es relacionen els diferents conceptes.
Això et proporciona orientació i estructura, fomentant la teva autonomia i capacitat d’autogestió. També t’ajuda a fer un seguiment del teu progrés i a ser avaluat/ada d’acord amb criteris establerts.
En resum, les programacions didàctiques són eines que et donen poder al proporcionar-te claredat, orientació i una estructura coherent per al teu aprenentatge.

Las programaciones didácticas te brindan claridad sobre los objetivos, contenidos, situaciones de aprendizaje y evaluación del curso, lo que te ayuda a establecer metas de aprendizaje y comprender qué se espera de ti.
Además, las programaciones didácticas organizan y secuencian el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiéndote seguir una progresión lógica y comprender cómo se relacionan los diferentes conceptos.
Esto te brinda orientación y estructura, fomentando tu autonomía y capacidad de autogestión. También te ayuda a realizar un seguimiento de tu progreso y a ser evaluado/a de acuerdo con criterios establecidos.
En resumen, las programaciones didácticas son herramientas que te empoderan al proporcionarte claridad, orientación y una estructura coherente para tu aprendizaje.