Informació important: Final de curs

Benvolgudes famílies:

El curs està a punt d’acabar i volem donar-vos les gràcies per la vostra col·laboració amb el centre i suport dels vostres fills i filles. Abans de l’acomiadament de curs, us deixem algunes informacions importants:

 • A partir de la setmana que ve (12 de juny) i fins a final de curs (21 de juny), no hi haurà classe de 14:00 a 15:00 hores, per la qual cosa tot l’alumnat (també el transport escolar) acabarà a eixa hora.
 • El dimecres 21 de juny hi haurà un horari especial de 10 a 12 h. El transport escolar del dia 21 s’adaptarà a aquest horari.
 • Els butlletins de notes els tindran a Ítaca-WebFamília; si alguna família vol les notes en paper, les poden demanar als tutors i tutores amb antelació.
 • Les reclamacions de notes (per a promoció de curs i titulació) seran els dies 22, 23 i 26 de juny. El procediment es regula per l’Orde 32/2011 de la Conselleria d’Educació, i s’ha de presentar el document oficial (Annex I) en la Secretaria del centre.
 • Només hi ha exàmens extraordinaris per a Batxillerat i FP. Comproveu si els vostres fills i filles han de fer alguna d’aquestes proves.
 • Recordeu que s’han de tornar els llibres del programa Banc de Llibres i també els llibres de lectura de prèstec de l’AMPA.

Finalment, com tots els anys, demanem que ompliu l’enquesta d’autoavaluació de centre per poder millorar: http://tinyurl.com/bovalarfamilia

Moltes gràcies per la vostra participació.

***

Apreciadas familias:

El curso está a punto de acabar y queremos daros las gracias por vuestra colaboración con el centro y apoyo de vuestros hijos e hijas. Antes de la despedida de curso, os dejamos algunas informaciones importantes:

 • La semana que viene (12 de junio) y hasta final de curso (21 de junio) no habrá clase de 14:00 a 15:00 hores, por lo que todo el alumnado (también el transporte escolar) acabará a esa hora.
 • El miércoles 21 de junio habrá un horario especial de 10 a 12 h. El transporte escolar se adaptará a este horario.
 • Los boletines de notas los tendrán en Ítaca-Webfamilia; si alguna familia quiere las notas en papel, las pueden pedir a los tutores y tutoras con antelación.
 • Las reclamaciones de notas (para promoción de curso y titulación) serán los días 22, 23 y 26 de junio. El procedimiento se regula por la Orden 32/2011 de la Conselleria de Educación, y se ha de presentar el documento oficial (Annexo I) en la Secretaría del centro.
 • Solo hay exámenes extraordinarios para Bachillerato y FP. Comprobad si vuestros hijos/as tienen que hacer alguna de estas pruebas.
 • Recordad que se han de entregar los libros del programa Banco de Libros y también los libros de lectura de préstamo del AMPA.

Finalmente, como todos los años, os pedimos que rellenéis la encuesta de autoevaluación de centro para poder mejorar: http://tinyurl.com/bovalarfamilia

Muchas gracias por vuestra participación.