PARTICIPACIÓ EN EL CONSORCI CONCEDIT Al CIPFP LA TORRETA PER Al CURS 2022/2023. PROJECTE 2022-1-ES01-KA121-VET-000059764

Projecte liderat pel CIPFP LA TORRETA en consorci amb altres 5 centres:

IES BERNAT DE SARRIA (BENIDORM)

IES JOSEP SEGRELLES (ALBAIDA)

IES LES FONTS (VILLENA)

IES VERGE DEL REMEI (ALACANT)

IES L’ENCANTA (ROJALES)

S’inicia el procés de selecció:

Dates importants:

· Sol·licituds fins al 9 de novembre enllace

· Llistats provisionals seleccionats el 17 novembre.

· Període de reclamacions del 17 al 23 de novembre en direcció.

· Llistat definitiu seleccionats i alumnat de reserva el 25 de novembre.

· Reunió seleccionats el 15 de desembre.

Email: m.hernandezcerecin@edu.gva.es, lliurament del videocurrículum en anglés fins al dia 16 de novembre.

Documentació a entregar a prefectura estudis; Marta Hernández, per als seleccionats.

· Fotocòpia del DNI (NIE i/o passaport si no té DNI)

· Si és menor d’edat (autorització dels pares/tutors) enllaç al model

· Currículum Europass en anglés (podeu demanar ajuda al professorat d’Inglés i FOL) enllaç

· Fotocòpia de la TSE (Targeta Sanitària Europea) enllaç

· Titulació oficial d’anglés en cas de tindre-la

VÍDEOS CANAL YOUTUBE