Geografia i Història – Pendents

RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA DE CURSOS ANTERIORS Es recuperarà l’assignatura pendent del curs anterior si: o S’aproven les dues primeres avaluacions del curs actual, més un dossier de treball (també aprovat). o En cas de no aprovar de l’anterior manera, s’haurà de superar una prova objectiva escrita (en la data acordada pel centre), més el … Llegiu més Geografia i Història – Pendents