Amb data 21 de gener la coordinació universitària ha fixat les condicions de l’examen per al curs actual. La informació es pot consultar ací:

http://innova.gva.es/es/web/universidad/informacion-pau

Els exàmens tindran  les mateixes característiques que el curs 19-20, per la qual cosa apareixeran dos textos per a traduir un i preguntes comunes als dos textos per a triar entre elles.

En els exàmens de grec i de llatí es podrà triar entre la traducció i l’anàlisi sintàctica i morfològica d’un dels dos textos, ja que és inviable respondre a preguntes sobre l’anàlisi sintàctica i morfològica d’un text que no s’haja treballat prou i no hi ha temps per a treballar tots dos. L’elecció en les preguntes d’anàlisi morfològica i anàlisi sintàcticano és real, per tant: l’alumnat no disposa de temps suficient per a respondre a les preguntes sobre el text que no  ha treballat.

La possibilitat d’elecció és viable en la pregunta de cultura o literatura i en la d’etimologia o derivats si les paraules proposades són prou clares o l’alumnat disposa d’una mica de temps extra per a familiaritzar-se amb elles abans de respondre a la pregunta.

El departament adaptarà els exàmens del Llatí II i Grec II a aquestes condicions.