PROVES A2

FRANCÉS:
– Examen escrit (Comprensió Oral i Escrita,Expressió Escrita): 12 Febrer a les 11.30h.
– Expressió Oral: 16 de febrer a partir de les 11:15h.

ANGLÈS:
– Examen escrit (Reading, Listening, Writing): 8 Febrer a les 11.30h.
– Examen oral (Speaking): 17 Febrer a partir de les 8.00h.