Materials per a les assignatures

En les diferents assignatures s’explicarà a l’alumnat quins materials han d’utilitzar. Aquests materials seran:

  • anotacions preparades pel departament
  • diccionari de llatí (només Llatí II)
  • diccionari de grec (només Grec II)

L’alumnat de llatí de 4t, llatí I i Grec I no necessitarà diccionari.