Llengua Valenciana – Pendents

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE CURSOS ANTERIORES

Recuperació d'assignatures pendents de cursos anteriors:

 Alumnes amb el Valencià pendent de 1r, 2n o 3r d’ESO:

 

-Si aproven la 1a i la 2a avaluació del curs actual, l’assignatura pendent quedarà aprovada automàticament. 

 

- En cas que l'alumnat haja suspés la 1a, la 2a o la 1a i la 2a, el professorat analitzarà individualment cada cas i encomanarà les tasques adients per a la superació de la matèria. Aquestes tasques es basaran en la matèria del curs actual.

 

 En Batxillerat, no ens consta cap alumne/a de 2n de Batxillerat amb la matèria pendent de 1r de Batxillerat.