Publicació de vacants procés d’admissió ESO-Batxillerat 2020-2021

Publicades les vacants dels centres per al curs 2020-2021.

En el següent enllaç de Conselleria es poden consultar les del nostre Centre. Heu d’escriure la localitat i seleccionar el nivell d’ensenyament que voleu consultar, Secundària o Batxillerat, i us apareixerà el nostre Centre.

https://appweb1.edu.gva.es/ciudadanosweb/public/vacantesinicio.do?metodo=generarinicio