CICLES FORMATIUS

ORDRE 5/2023, de 14 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació. Subvencions a alumnat que curse Formació Professional en centres educatius públics. [2023/10366]