Equip Directiu

CarrecNomCognomsEspecialitat
DirectorRaülMurillo RibesMúsica
VicedirectorRafael Calatayud BrotonsAdministració d’empreses
Cap d’estudis ESOÀngelsDomenech JuanDibuix
Cap D’estudis FPJorgeMarco LlopisInstal·lacions Electrotècniques
SecretariMarcosIbañez HerreroOrganització i processos de
manteniment de vehicles