Batxibac

Ja pots cursar el Batxibac en l’IES Arabista Ribera de Carcaixent.

El Batxibac et permet obtenir a la vegada el títol de Batxillerat espanyol i el diplôme du Baccalauréat francès complint amb els requisits que tots dos països van acordar el 10 de gener de 2008. Aquest programa de doble titulació et permet aconseguir simultàniament els dos títols nacionals en acabar aquesta formació postobligatoria. Per accedir-hi, hauràs d’acreditar un nivell de coneixement de la llengua francesa equivalent al B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües.

Els centres escolars públics i privats que imparteixen el Batxibac han implantat un currículum mixt que integra els continguts bàsics per al coneixement de la realitat social, històrica i política de França. Per aquest motiu, cursant el Batxibac, cursaràs un terç de les hores lectives en francès, i realitzaràs les matèries de Llengua i literatura franceses i Història de França.