Admissió Cicles

Sol·licituds de matrícula CCFF.

ELS ADMESOS HAN DE DESCARREGAR ELS DOCUMENTS DE MATRÍCULA I PRESENTAR-ELS EN EL CENTRE


Calç descarregar els documents necessaris per a formalitzar la matrícula correctament. Els instruccions de pagament de tasses estan detallades en la fulla d'instruccions de cadascun dels Cicles Formatius.

Tota la documentació s'ha d'entregar en la secretària del centre dins dels terminis indicats a continuació.

  • C.F.G.M. Cures Auxiliar d'Infermeria( Ordinari)
  • C.F.G.M. Cures Auxiliar d'Infermeria( Nocturn)
  • C.F.G.M. Farmàcia i Parafarmàcia
  • C.F.G.S. Laboratori Clínic i Biomèdic
  • C.F.G.S. Química i Salut Ambiental