ESO

 OFERTA FORMATIVA ESO
1r Curs Assignatures obligatòries Assignatures específiques
 
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Religió
 • Tecnologia
 • Matemàtiques
 • Biologia i Geologia (també plurilingüe)
 • Valencià: Llengua i Literatura
 • Educació Física
 • Primera Llengua Estrangera: Anglès
 • Música
 • Geografia i Història
 • Valors Ètics
 • Educació Plàstica, Visual i Audiovisual
 • Informàtica (també plurilingüe)
 • Segona Llengua Estrangera: Francès
 • Reforç Instrumental de Castellà
 • Reforç Instrumental de Matemàtiques
 • Reforç Instrumental de Valencià

 

 

2n Curs Assignatures obligatòries Assignatures específiques
 
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Religió
 • Tecnologia
 • Matemàtiques
 • Física i Química
 • Valencià: Llengua i Literatura
 • Educació Física
 • Primera Llengua Estrangera: Anglès
 • Música
 • Geografia i Història
 • Valors Ètics
 •  Educació Plàstica, Visual i Audiovisual
 • Informàtica
 • Segona Llengua Estrangera: Francès
 • Cultura Clàssica

 

 

3r Curs Assignatures obligatòries Assignatures específiques
 
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Religió
 • Tecnologia
 • Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Acadèmics
 • Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Aplicats
 • Física i Química
 • Biologia i Geologia
 • Valencià: Llengua i Literatura
 • Educació Física
 • Primera Llengua Estrangera: Anglès
 • Música
 • Geografia i Història
 • Valors Ètics
 • Educació Plàstica, Visual i Audiovisual
 • Informàtica
 • Segona Llengua Estrangera: Francès
 • Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial

 

4t Curs Assignatures obligatòries
   

 • Llengua Castellana i Literatura
 • Religió
 • Tecnologia
 • Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Acadèmics
 • Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Aplicats
 • Física i Química
 • Biologia i Geologia
 • Valencià: Llengua i Literatura
 • Educació Física
 • Primera Llengua Estrangera: Anglès
 • Música
 • Geografia i Història
 • Valors Ètics

 

 

Assignatures específiques
 • Educació Plàstica, Visual i Audiovisual
 • Tecnologia de la Informació i la Comunicació
 • Segona Llengua Estrangera: Francès
 • Llatí
 • Filosofia
 • Economia
 • Ciències Aplicades a l'Activitat Professional