Correu corporatiu per als docents

a) Accés als comptes de correu @edu.gva.es (Identitat Digital) Tots els docents de centres educatius públics de la Comunitat Valenciana tenen a la seua disposició un compte de correu en el gestor de correu Outlook desenvolupat per Microsoft identificada per [usuari]@edu.gva.es. L’accés a aquest servei es fa en la següent direcció d’enllaç: https://outlook.office.com/. Les credencials de la identitat digital es poden consultar … Llegir més…

Configuració del correu GVA en Thunderbird

Thunderbird és una aplicació lliure i multiplataforma de correu electrònic fàcil de configurar i de personalitzar i carregada de funcions interessants. Existeixen versions per a Windows, MacOS i Linux, per a aquest últim sistema operatiu, dir que Thunderbird ja ve instal·lat per omissió en la majoria de distribucions GNU/Linux. La primera vegada que executem el programa, s’obrirà l’auxiliar de configuració del compte … Llegir més…

Configuració del correu GVA en un programa client de correu electrònic

Si hem decidit consultar el correu des d’un programa client tipus Thunderbird, caldrà configurar-lo adequadament. S’ha de tenir en compte que existeixen dos protocols per a recollir el correu del servidor, el protocol IMAP i el protocol POP. El protocol IMAP té diversos avantatges respecte de l’altre protocol: Permet l’ús de carpetes tant del costat del servidor com del client; constantment se … Llegir més…

Normativa que regula el correu GVA

L’ús del correu corporatiu de la Generalitat (GVA) ve regulat per l’ORDRE 19/2013, de 3 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, per la qual s’estableix les normes sobre l’ús segur de mitjans tecnològics en l’Administració de la Generalitat. En l’article 21. Correu electrònic corporatiu, es recull el següent: Els comptes creats en els servidors de l’Administració de la Generalitat … Llegir més…

Correu corporatiu per al centre i bústies del centre

Els centres docents dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport disposen d’una Identitat Digital de centre Codcen@edu.gva.es amb llicència completa d’ús d’aplicacions Office 365 i que és el compte principal de correu del centre. La direcció del centre pot consultar la contrasenya i totes les dades necessàries per a recuperar la contrasenya d’aquest compte a través de l’escriptori d’Itaca3 > mòdul … Llegir més…

Correu electrònic corporatiu

L’administració de la Generalitat proporciona a tot el personal funcionari i als centres docents comptes de correu electrònic amb l’objectiu d’intercanviar missatges propis de l’exercici professional. Es tracta d’una eina de treball i ens identifica com a personal de la Generalitat Valenciana en les nostres comunicacions electròniques. Dins d’aquest entorn de corporació, la Generalitat Valenciana ofereix un cercador o guia de persones … Llegir més…