Horaris i grups 23/24

CURS 2023/2024

BASE

PIM: Processos i instruments matemàtics
NES: Naturalesa, ecologia i salut
CT: Ciència i tecnologia
MT: Món del treball
STPHC: Societat, territori i processos històric culturals.

GES 1

PIM: Processos i instruments matemàtics
NES: Naturalesa, ecologia i salut
CT: Ciència i tecnologia
MT: Món del treball
STPHC: Societat, territori i processos històric culturals.
OPTATIVA 1: Taller de relacions digitals responsables.
OPTATIVA 2: Cultura clàssica.

GES II

PIM: Processos i instruments matemàtics.
NES: Naturalesa, ecologia i salut.
CT: Ciència i tecnologia.
MT: Món del treball.
STPHC: Societat, territori i processos històric culturals.
OPTATIVA 3: Competència comunicativa oral en Primera Llengua Estrangera

DIGCOMP

CURS DE VALENCIÀ I INGLÉS

ACCÉS A CICLES DE GRAU SUPERIOR

CASTELLÀ LLENGUA ESTRANGERA

CURS DE COMPETÈNCIES CLAU NIVELL 2